Solunum Fizyoterapisi

 

Solunum fizyoterapisi nedir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, toplum sağlığı ve yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkili bir bilim dalı olup, geniş kapsamlı bir çalışma alanına sahiptir. Bu alanlardan birisi de, hastanemiz bünyesinde de hizmet sunumu olan, kardiyopulmoner (kalp ve akciğerle ilgili) rehabilitasyondur.

Kardiyopulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon; sağlıklı veya hasta kişilerin kalp ve damar sağlığı ile akciğer sağlığını iyileştirme ve geliştirmeye yardımcı olan spesifik bir alandır. Bu alanda çalışan fizyoterapistler, lisansüstü eğitimlerle uzmanlaşarak; yatan hasta hizmetleri, ayaktan başvurular ve evde sağlık hizmetlerinde rol alırlar. Güncel gelişmelerden doğan ihtiyaca paralel olarak, online görüntülü görüşmelerle de hastalarımıza rehberlik etmeye devam ediyoruz.

Solunum Fizyoterapisi, kardiyopulmoner fizyoterapi bünyesinde, solunum yolu ve akciğer problemi olan, farklı şiddetlerde solunum güçlüğü yaşayan hastalar için kısa dönem olumlu sonuçlar elde etmeyi amaçlayan uygulamalar, hasta eğitimleri ve egzersiz yaklaşımlarını kapsayan bir terimdir.

 

Solunum Fizyoterapisinden kimler fayda görebilir?

Göğüs hastalıkları, kardiyoloji, genel cerrahi, anestezi, pediatri ve/veya farklı uzmanlık alanlarından uzman hekimlerin tanıladığı ve solunum fizyoterapisi veya uzun dönem rehabilitasyon programı için yönlendirdiği hastalar, ayrıca solunumsal kapasiteleri ve fonksiyonel düzeylerini geliştirmek isteyen sağlıklı kişiler de bu hizmetten faydalanabilirler. Geçirilmiş cerrahi operasyonlar sonrasında solunum fonksiyonu bozulan hastalarımızın değerlendirilmesi, operasyonu planlanan (kalp ve damar cerrahisi, göğüs ve karın bölgesi ameliyatları, omurga cerrahisi gibi) hastalarımızın cerrahi öncesi değerlendirme ve eğitimleri ile cerrahi sonrası rehabilitasyon programlarının takibi, primer akciğer hastalığı ile yaşamlarını sürdüren bireyler, nörolojik hastalıklarda gelişen solunum güçlükleri bu kapsamda yer alır. Doğuştan veya sonradan edinilen çocukluk çağı solunum yolu hastalıkları, alt solunum yolunu tutan enfeksiyöz hastalıklar, solunum yolu sekresyonlarına yol açan bakteri ve/veya virüs kökenli hastalıkları olan bebek ve çocuklar da solunum fizyoterapisinden fayda görmektedirler.

 

Nasıl uygulanır?

Bu alanda uzmanlaşmış fizyoterapistler, hastalık ve hastalığın kişinin yaşamına nasıl yansıdığını kardiyopulmoner fizyoterapi bakış açısıyla değerlendirerek, hastanın ihtiyacına uygun egzersiz ve rehabilitasyon programını planlar ve uygular. Bu programda hasta her zaman merkezdedir ve tekrarlı egzersizlere göstereceği uyumu ve aktif katılımı, akciğerlerin tam havalanması ve egzersiz toleransının artmasında önemli rol alır.

 

Solunum Fizyoterapisi ne işe yarar?

Solunum fizyoterapisi yeni gelişen ya da kronik sekresyonların atılımı, akciğerlerin havalanması ve oksijenlenmesinin arttırılması ve major cerrahi geçiren hastaların erken dönem solunum kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Hastaların günlük yeterli sıvı alımı ve havayolu nemlendirmesinin sağlanması ile birlikte; ihtiyacına uygun olarak seçilen solunum egzersizleri, göğüs kafesine uygulanan manuel uygulamalar ve mobilizasyon teknikleri, postür egzersizleri, gereken durumlarda çeşitli egzersiz materyalleri ve yardımcı cihaz kullanımı ile etkili öksürme tekniklerinden faydalanmak suretiyle uygulanır. Solunum fizyoterapisi ile başlanan terapi süreci, kazanılan fonksiyonların korunması ve geliştirilmesi amaçlarıyla uzun dönem solunum rehabilitasyonu programlarıyla devam ettirilmelidir.

 

Primer akciğer hastalıkları varlığında, hastalarımızın etkilenme düzeyi, mevcut akciğer hasarının ne kadar geri dönüşlü olduğu değerlendirilerek; hastaya özgü egzersiz programı belirlenir. Bireyler, öncelikle Göğüs Hastalıkları uzman hekimlerince muayeneleri yapılmasının ardından, alanında uzman bir solunum fizyoterapisti tarafından değerlendirilerek solunum egzersizleri, aerobik egzersizler ve yaşam tarzı değişikliklerini de içine alan kapsamlı bir rehabilitasyon programına dahil olmalıdır. Bu programlarla hasta ve/veya sağlıklı bireyin var olan potansiyellerinin en verimli şekilde kullanılmasıyla, fonksiyonelliğin arttırılması hedeflenir. Hasta ve yakınlarının desteğini alarak, bireysel olarak uygulayabilecekleri kalp ve akciğer rehabilitasyonuna yönelik teknik ve egzersizlerinin eğitimi verilerek self-tedavi konsepti kullanılır; birey, bu programın merkezindedir. Hedefe yönelik, yapılandırılmış bir egzersiz ve rehabilitasyon programı, tatmin edici sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

 

Dr Fzt Tuba Ergene

 

 

Buraya da göz atabilirsiniz:

Solunum Fizyoterapisi Nedir, Hangi Hastalıkları Kapsar? – Memorial